Hvad er TRE – rysteterapi?

TRE står for Tension and Trauma Releasing Exercises, eller på dansk spændings- og traumeforløsende øvelser.

TRE er nogle fysiske øvelser, der gennem rystelser forløser spændinger og traumer, som sidder i kroppen. Derfor bliver TRE også kaldt for rysteterapi.

Metoden blev udviklet af den amerikanske kropsterapeut David Berceli, der efter at have arbejdet kropsligt med behandling af chock og traumer i krigsområder, udviklede TRE metoden til behandling af krigstraumer.

Hvordan fungerer en TRE behandling?

TRE øvelserne aktiverer kroppen, så den begynder at ryste af sig selv. Rystelserne bringer ofte gamle undertrykte følelser og traumer op til overfladen, hvilket i nogle tilfælde kan ske meget pludseligt og være meget voldsomt. Derfor er det vigtigt at tilgå øvelserne med forsigtighed.

Når TRE metoden er lært, kan den udføres på egen hånd. Det giver dig mulighed for at behandle og tage vare på dig selv, hvor man i meget andet terapi er afhængig af at se en terapeut mange gange.

Det tager typisk ca 3 sessioner med en certificeret TRE provider, før det er anbefalet, at man laver øvelserne selv.

TRE metoden består af 7 øvelser

6 indledende og 1 afsluttende.

De indledende øvelser har fokus på at grounde dig og aktivere din krop. Øvelserne udtrætter muskler fra tæerne til nederste del af ryggen. Det tager ca. 25 minutter.

I den afsluttende øvelse går vi ind og sætter gang i rystelserne. Rystelserne har den traume/stress forløsende effekt. Du vil typisk ligge på gulvet 15 minutter, mens du lader dine ben og krop ryste.

Øvelserne er lavet, så man har mulighed for at gå ind og ud af dem løbende. Selvregulering og forsigtighed er en vigtig del af at lave rysteterapi ansvarligt.

Hvad kan rysteterapi bruges til

Rysteterapi kan bruges som en kropslig vej til at få behandlet traumer og stress, som har ophobet sig i kroppen.

Typiske tegn på traumer og stress i kroppen kan være:

 • Angst
 • Stress
 • Søvnløshed
 • Overopmærksomhed
 • Ondt i ryggen
 • Spændinger i nakke og skuldre
 • Fordøjelsesproblemer
 • Manglende overskud
 • Depression
 • Vrede
 • Ængstelighed

TRE metoden kommer især til sin ret, når det handler om behandling af PTSD, da den går en rent kropslig vej, og man dermed helt undgår at forholde sig mentalt til traumet.

Hvordan fungerer en TRE session

Typisk vil vi snakke lidt om din baggrund, og hvorfor du har opsøgt en TRE provider. Derefter vil du blive guidet igennem øvelserne. Når vi når til den sidste øvelse og rysteterapien for alvor går i gang, vil jeg sidde ved siden af dig, mens jeg løbende spørger ind til, hvordan du oplever rystelserne.

Afslutningsvis får du lov til at ligge og mærke din krop i 5 minutter, hvorefter vi snakker sammen om oplevelsen og runder af sammen.

En session tager ca. 1 time.

TRE session af 60 minutter

Pris 900 kr.

Hvad er min baggrund for at arbejde som TRE behandler

Jeg har 1 års uddannelse hos tre-academy, hvilket certificerer mig til at undervise i metoden med klienter og med  grupper. På uddannelsen får vi et teoretisk grundlag, vi lærer at guide klienten forsvarligt igennem processen, samt vi får en masse erfaring på egen krop.

TRE rysteterapi er i sig selv meget enkelt, men efter at have taget uddannelsen bliver man rustet til at håndtere de ting, som måtte dukke op i en TRE session.

Du kan læse mere om min baggrund som behandler her

Hvordan vil et TRE introforløb se ud?

Ved et typisk introforløb vil vi mødes 3 gange. Behovet varierer dog fra person til person.

1. session prøver du øvelserne og får en fornemmelse af, hvad de kan gøre for dig

2. session hjælpes vi ad med at gennemgå øvelserne sammen, og hvis du er parat, kan du selv prøve at lave dem derhjemme.

3. session snakker vi om, hvordan det har været at lave rysteterapi derhjemme. Derefter laver du dem, mens jeg korrigerer, så jeg er sikker på, at du har lært dem korrekt og kan lave dem hensigtsmæssigt.

Efter et introforløb, vælger nogle at fortsætte med nogle flere TRE behandlinger. Det kan for nogen være givende, da det er et trygt rum, og der er mulighed for at jeg kan lave interventioner, eller snakke om de oplevelser, du har.

TRE rysteterapi kombineret med terapi

Det er en mulighed at få TRE behandling kombineret med terapi. Hvis vi kombinerer de 2 ting, starter vi ud med at snakke i 1 time og derefter laver rysteterapi.

Det kan været særdeles givende at kombinere TRE rysteterapi med traditionel terapi, da nogle problematikker nemmest bliver løst igennem samtaler og andre igennem kropsterapi.

Hvis TRE rysteterapi øvelser bliver kombineret med samtaleterapi, vil en session typisk tage 2 timer, og så er det nødvendigt at booke en dobbeltsession.

 

Hvad er en TRE provider

TRE provider er en certificering indenfor TRE organisationen. For at blive certificeret TRE provider skal man have taget et 1 års uddannelse, have et solidt teoretisk grundlag, arbejdet med TRE metoden selv, have øveklienter i TRE behandling, fået supervision og selv modtaget TRE behandlinger fra erfarne TRE undervisere.

Certificeringen giver mig tilladelse til at repræsentere TRE organisationen, lave TRE kurser, og lave TRE behandlinger.

 

Skal du vælge et TRE kursus eller tage privat sessioner?

TRE rysteterapien kan både læres gennem et kursus eller private sessioner, så hvad skal du vælge?

På et kursus, vil du have mulighed for at lære en del teori, samt at lære fra de andre deltageres erfaringer. Da der ofte er sat en hel dag af på et kursus, vil det være en mulighed virkelig at dykke ind i TRE verdenen og få en fornemmelse af, hvad rysteterapi kan gøre for dig.

Gennem private TRE behandlinger, vil der være mulighed for at lære øvelserne at kende i et trygt rum, hvor du ikke skal forholde dig til andre mennesker. Fokus vil udelukkende være på dig,og på, at du stifter et personligt bekendtskab med TRE rysteterapi øvelserne. Du vil på lige fod, som hvis du har deltaget på et kursus, være i stand til at lave rysteøvelser på egen hånd.

Det er meget individuelt, hvad der fungerer bedst. Nøglen til at få meget ud af TRE er, at man mærker en grundlæggende tryghed. Så hvis det for dig er i en gruppe med flere behandlere vil et kursus være optimalt, og hvis det er med en privat session med en TRE provider at du mærker tryghed, vil det være det mest optimale for dig.

Jeg tilbyder både kurser og privat sessioner. Læse mere om tre kursus

Psykoterapeut i Odense

Psykoterapeut Sofus Markus
Overgade 14, 2 th., 5000 Odense C

Telefon: 40 27 59 51
Mail: sofus@markus.dk