Hvad er depression?

Depression er en tilstand af nedtrykthed, og manglende livslyst. Ofte kommer depressionen til udtryk i form af manglende engegement, energiforladthed, selvkritik, og en følelse af meningsløshed.

Behandling af depression

Første skridt i depressionsbehandlingen består i at finde ind til, hvordan depressionen kommer til udtryk for dig. Det vil ofte være en blanding af tanker, handling og følelser som sammen udgør den depressive tilstand.

Når vi har kortlagt din tilstand, er næste skridt selve behandlingen, der består af 2 dele:

  • Give dig et rum for at få udtrykt de ting du brænder inde med, så du ikke føler at du belaster dine omgivelser.
  • Undersøge hvilke følelser som gemmer sig bag depressionen, og sammen få dem frem i lyset. Når følelserne begynder at komme frem, forsvinder depressionen ofte i baggrunden.

Hvad forårsager depression

Der er mange hypoteser og syn på, hvad der forårsager depression. Nogle ser depression som en ubalance i hjernen, mens andre har det syn, at depression kommer fra et mentalt forsvar der har taget overhånd.

I bund og grund er det svært med sikkerhed at sige, hvad depression er. For den depressive kan det opleves som negative tanker, der kører rundt og aldrig stopper, mens depression for andre mere er en fornemmelse af en dyb meningsløshed og et fravær af følelser.

Mit syn på depression

Min oplevelse med mit arbejde med depressive er, at depressionen ofte handler om, at der er voldsomme følelser, som ikke må komme til udtryk. Modstanden mod at anerkende følelsen har en ’lammende effekt’, hvilket skaber den depressive tilstand.

I andre tilfælde har jeg set, at depression handler om, at den depressive ikke lever det liv, han gerne vil, og at hans tilværelse ikke er på egne præmisser. Det fører til en depressiv tilstand, hvor der er manglende livslyst og retning.

Hvordan jeg arbejder

Som terapeut arbejder jeg relations orienteret, hvilket betyder, at jeg vægter højt, at vi er i øjenhøjde, og at du føler dig mødt med det, du kommer med. Når vi har opnået det, vil vi se på, hvad du har brug for at få taget dig af, for at du kan håndtere din depression på en sund måde.

Jeg synes, det er vigtigt, at terapien udmunder i reel positiv forandring i dit liv. Derfor vil jeg løbende afstemme med dig, hvilket udbytte du får af vores samtaler, så vi har mulighed for løbende at justere terapien

Hvor lang tid varer et behandlingsforløb af depression?

Det varierer fra person til person, men typisk en 10-15 gange, over en periode på 6 måneder.

De første 3-4 sessioner er det godt at mødes én gang ugentligt, så vi får sat et klart fokus på din behandling og får etableret en god relation. Derefter nedjusterer vi hyppigheden af sessionerne efter behov.

Undervejs vil vi løbende følge op på, om du får det ud af sessionerne, som du håber, og om vi skal lave nogle justeringer, så du får det udbytte af terapien, som du er kommet efter.

Psykoterapeut i Odense

Psykoterapeut Sofus Markus
Overgade 14, 2 th., 5000 Odense C

Telefon: 40 27 59 51
Mail: sofus@markus.dk