Hvad er forskellen på en Psykoterapeut og Psykolog.

Forskellen på en psykoterapeut og en psykolog er uddannelsen. Det kræver en universitetsgrad for at blive psykolog, mens alle kan kalde sig for psykoterapeut.

En psykoterapeut er ikke en beskyttet titel, men er typisk uddannet på privat institut. Psykoterapeutens uddannelse er ofte mere praktisk orienteret, hvor der ligges stor vægt på at opbygge personlig erfaring.

En psykolog er derimod uddannet på universitetet, og bære en beskyttet titel. Psykologi er en meget teoretisk uddannelse, hvor der bliver lagt stor vægt på den faglige viden og kunnen.

Jeg plejer at sige, at en psykoterapeut svarer til at være en håndværker – praktisk orienteret med meget erfaring fra den virkelige verden. Har dog begrænset viden inden for sit håndværk.

En psykolog kan derimod ses som en ingeniør- kan holde det store overblik, men har ikke nødvendigvis har fået så meget snavs på hænderne.

Den lidt længere forklaring

Psykoterapeut

Psykoterapeuter tager typisk en uddannelse på 4,5 år. De første 2,5 år af uddannelsen består af personlig udvikling gennem terapi, for at opbygge et stort erfaringsgrundlag igennem personligt arbejde. De 2 resterende år, har fokus på at arbejde med klienter. – Derfor vil den typiske psykoterapeut have en personlig forståelse for hvad deres klient går igennem.

Som sagt er en psykoterapeut ikke en beskyttet titel, men man kan som psykoterapeut være medlem af en forening, som sætter nogle kvalitetskrav man skal leve op til.

 • Ikke beskyttet titel.
 • Uddannet i den private uddannelsessektor.
 • Praktisk orienteret uddannelse
 • Har ofte meget personlig erfaring.
 • Er ofte billigere end psykologer.

Psykolog

En psykolog er uddannet på universitet, og bære en beskyttet titel. Psykologiuddannelsen er en 5-årig kandidatuddannelse som er bogligt orienteret. På uddannelsen lære man teorien bag psykologien, for derigennem at få en forståelse for den menneskelige psyke. Efter kandidaten vælger nogle at efteruddanne sig som autoriseret psykolog, hvilket er en 2-årig praktisk uddannelse, hvor man lære at arbejde med patienter.

Alle uddannet psykologer kan have en praksis, om de er autoriseret eller ej, derfor kan der være risiko for at ende hos en som ikke er uddannet i at arbejde med patienter i praksis.

 • Beskyttet titel
 • Har en universitetsgrad i psykologi.
 • Teoretisk orienteret uddannelse.
 • Har ofte en stor bolig viden.
 • Kan tage imod henvisninger fra læge (hvis de ejer et ydernummer)
 • Kan både være forskere og klinikere
 • Kan give diagnoser og udrede.

Psykolog vs psykoterapeut – hvad skal jeg vælge?

Det er op til dig, der er både gode og dårlige psykologer og psykoterapeuter.

Psykoterapeuten har ofte stor personlig erfaring, erfaring med klienter, men har en begrænset viden.

Psykologen har ofte en stor boglig viden, erfaring med klienter, men måske også nogle skeletter i skabet, som de ikke har set på.

Hvis du skal udredes for en diagnose er det kun psykologer eller psykiater der kan gøre det.

Psykoterapeut i Odense

Psykoterapeut Sofus Markus
Overgade 14, 2 th., 5000 Odense C

Telefon: 40 27 59 51
Mail: sofus@markus.dk