Hvad er stress?

Stress er en naturlig funktion, hvor kroppen i faretruende situationer sender stresshormoner ud for at sikre ens overlevelse. Når den farlige situation er overstået falder man til ro og bliver naturligt afstresset.

I vores samfund er det ikke de farlige dyr som stresser os, men i stedet forventninger, arbejdspres, nyheder, økonomi, tidsplaner, elektronik og meget andet.

Mange af de moderne stressudløsere stopper ikke på samme måde, som når et farligt dyr opgiver at følge efter os. Det gør, at vi aldrig rigtigt får mulighed for at koble, af og stress kan ende med at blive en vedvarende tilstand, der i sidste ende kan lede til udbrændthed og nedsmeltning.

Om stressbehandling

Behandlingen af stress, handler først og fremmest om at undersøge, hvor meget stress du har og få skabt en overblik over, hvad der forårsager din stress.

Derefter vil vi have fokus på, hvordan du håndterer de situationer, som stresser dig i hverdagen. Det vil typisk bestå af en blanding af at snakke om stressforbyggende adfærd og en undersøgelse af, hvilket indre pres du mærker i form af forventninger til dig selv.

På et forløb med fokus på stressbehandling lærer du at:

  • Genkende stresssymptomer når de opstår
  • At håndtere stress i opløbet
  • Finde ind til hvad der trigger din stress
  • Få en dybere forståelse for dine reaktionsmønstre
  • Tage hånd om de situationer, som stresser dig din hverdag

Hvordan jeg arbejder

Som terapeut arbejder jeg relations orienteret, hvilket betyder at jeg vægter højt, at vi er i øjenhøjde, og at du føler dig mødt med det, du kommer med. Når vi har opnået det, vil vi se på hvad du har brug for at få taget dig af, for at du kan håndtere din stress på en sund måde.

Jeg synes, det er vigtigt, at terapien udmunder i reel positiv forandring i dit liv. Derfor vil jeg løbende afstemme med dig, hvilket udbytte du får af vores samtaler, så vi har mulighed for løbende at justere terapien

Hvor lang tid varer et forløb?

Et forløb varer typisk 10 gange, men varierer fra person til person.

De første 3-4 gange er det godt at mødes en gang ugentligt, så vi får sat et klart fokus på det personlige arbejde, du er begyndt på. Derefter vil vi typisk nedjustere hyppigheden af sessioner efter behov.

Psykoterapeut i Odense

Psykoterapeut Sofus Markus
Overgade 14, 2 th., 5000 Odense C

Telefon: 40 27 59 51
Mail: sofus@markus.dk