Sofus Markus
Psykoterapeut Odense


Jeg hedder Sofus og er psykoterapeut i Odense. Jeg arbejder som psykoterapeut, parterapeut og TRE-behandler. Hvis du har brug for hjælp til at se på din mentale trivsel, er du velkommen til at komme forbi til en indledende samtale, hvor vi sammen undersøger, hvor skoen trykker.

Sofus Markus

Psykoterapi, Odense

Mobil: 40275951
Mail: sofus@markus.dk

Jeg har klinik i Odense og har med min baggrund som psykoterapeut, meditations instruktør og TRE-provider erfaring med at hjælpe mennesker med mange forskellige problemer. Når du starter i et forløb hos mig, vil du komme til at arbejde med dig selv og begynde at tage dig af de ufordringer der fylder i din hverdag.


Alle mennesker har problemer, det er et uundgåeligt grundvilkår. Nogle gange kan de indre såvel som ydre konflikter være så overvældende, at man ikke selv kan håndtere dem. På sådan et tidspunkt kan det være berigende at finde en terapeut, der kan hjælpe en med at komme videre.


Psykoterapi er centreret omkring selvaccept

Nogle gange kan det være svært at acceptere ens nuværende situation, ens fortid eller ens omgivelser. Det kan give indre såvel som ydre konflikter, på trods af at alle mennesker har et ønske om at være i kærlig relation med sig selv og verden.


Når du starter et forløb op hos mig, vil første skridt være at finde ind til, hvad kernen af dit problem er. Derefter vil vi sammen undersøge hvad der ligger til grund for problemet, og hvad du konkret kan gøre for at tage hånd om dit eget liv.


Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeut Forening. Det betyder at jeg har gennemførst en fire års godkendt psykoterapeutisk uddannelse, og har en solid erhvervs/uddannelsesbaggrund. Mit medlemsskab er en garanti for jeg har kompetencerne til at kunne hjælpe dig. 

Hvorfor starte i terapi?

Der kan være mange grunde til at starte i terapi. Nogle står i en akut krise og har brug for hjælp, mens andre har brug for en terapeut til at få sparring og støtte til at håndtere hverdagens problemer. Ligegylidgt hvad du kommer med, kan psykoterapi bruges til at understøtte din mentale trivsel.


Psykoterapi kan bruges til meget
Her er nogle eksempler på, hvad terapi kan hjælpe med.
 

 - Selvindsigt

 - Depression
 - Angst regulering

 - Sorg bearbejdning

 - Overfølsomhed

 - Over reagerende

 - Tankemylder

 - Mindreværd

 - Bryde dårlige vaner

 - Støtte til refleksion

 - Stress håndtering

 - Hjælp til selvdestruktiv adfærd

 - Psykosomatiske symptomer

 - Selvdestruktive tanker

 - Relationsproblemer


Hvis du står med en særlig problematik og er i tvivl om jeg kan hjælpe dig, er du velkommen til at skrive eller ringe til mig.Hvad er Psykoterapi

Psykoterapi er en terapiform, hvor man hjælper klienter med personlige psykiske ufodringer gennem samtaler. Når man tager til en psykoterapeut eller psykolog og taler om ens udfordringer, laver de psykoterapi.


Psykoterapien er opstået samtidig med Freud udviklede psykologen. Freud brugte primært samtaler til at hjælper klienter med psykiske lidelser. Der er dog løbet meget vand under broen siden da, og der er mange forskellige retninger og metoder indenfor psykoterapi.

Hvad fungerer behandlingen

Et forløb starter med at vi får skabt et overblik over hvorfor du har valgt, at starte i terapi, og hvad du ønsker at få hjælp til. Når det står klart, begynder det terapeutiske arbejde.


Under behandlingen undersøger vi den udfordring du står i. Vi ser på problematikken fra forskellige perspektiver, undersøge hvilke følelser der bliver vækket i dig og taler om hvordan du indtil nu har håndteret din problematik. Sammen finder vi så ind til hvilken andel du har i at du står over for den udfordring du kommer med, og hvad du selv kan gøre for at komme dit problem til livs.

Hvorfor vælge mig som psykoterapeut i Odense

Jeg er meget praktisk orienteret og har fokus på at terapien skal føre til reelle forandringer i mine klienter liv. I mit arbejde inddrager jeg forskellige metoder, som jeg skræddersyer til hver enkelt klient. Der er dog et fokus som altid går igen, som er, at der skal ske en reel forandring i klientens liv igennem terapi.


Jeg har set mit liv som en udviklingsrejse, og har opsøgt mange terapeuter og meditationsundervisere for at blive klogere på mig selv, og psyken. Gennem tiden, har jeg samlet meget personlig erfaring fra forskellige traditioner, som jeg inddrager, når jeg arbejder som terapeut.


Du skal vælge mig, hvis du kan lide og se dig selv i det jeg skriver. Du skal fortsætte i et forløb hos mig, hvis vi efter at have haft et par samtaler oplever, at du rykker dig i en ønsket retning. Jeg er ikke den rigtige terapeut for alle, så hvis du vælger at starte op hos mig, er det vigtigt selv at mærke efter, om du har en positiv fornemmelse af mig.

Sådan vælger du den rigtige psykoterapeut i Odense

Når du vælger en psykoterapeut, er det vigtigste for at du får et godt forløb, hvordan din relation til terapeuten er. Hvis du finder en terapeut, som du føler dig tryg hos, og som virker tillidsfuld, vil du højst sandsynligt få meget ud af dit forløb. – Grunden til at relationen er så vigtig for et godt forløb, er at hvis du ikke har en fornemmelse af at terapeuten vil dig det bedste, vil det være svært at åbne op, og risikere at vise dine sårbare sider.


Når du leder efter den rigtige psykoterapeut, vil jeg anbefale at du mærker efter hvordan du har det med den terapeut du overvejer at starte hos. Du kan evt. ringe til terapeuten, eller bestille en enkelt tid, for at få en fornemmelse af om det er det rigtige sted for dig, at starte et forløb op.

Medlem af Dansk psykoterapeutforeningen - MPF

Jeg er medlem af psykoterapeutforeningen og følger foreningens faglige krav og etiske regler.  


For at kunne blive optaget af foreningen, lever jeg op til en række krav om blandt andet uddannelsesniveu, faglighed, egenterapi og terapiforløb med klienter under supervision.

Hvad er forskellen på en psykolog og en psykoterapeut

En psykoterapeut har taget en praktisk orienteret uddannelse, hvor man lære, at arbejde med forskellige psykologiske metoder både på klienter og sig selv. En stor del af uddannelsen handler om personlig erfaring gennem egen-terapi, og erfaring med at arbejde med klienter under supervision.


En psykolog er derimod en boglig uddannelse fra universitet, med en beskyttet titel. Titlen garanterer en stor boglig viden, men der er derimod begrænset krav til ens personlige erfaring med terapi og supervision. - Der er dog større krav til supervision og klienterfaring hos en autoriseret psykolog. - alle psykologer kan åbne klinik og tage imod klienter.

Hvad koster psykoterapi

Prisen hos psykoterapeuter ligger typisk mellem 700-900 kr. men variere meget. Selv tager jeg 750 kr. for en session af 1 time.


Som psykoterapeut skal man udover tiden med klienten, sætte tid af til at forberede sig, skrive rapport og få supervision. Derfor regner man typisk med at 1 session, svarer til 2 timers arbejde for terapeuten.

Hvem kan få hjælp af en Psykoterapeut

Alle er velkommen til at starte i terapi. Der er ofte en fejlantagelse om, at man skal have det tilstrækkeligt dårligt før, man må opsøge en terapeut. Det er en gammel antagelse som stammer tilbage fra starten af psykologien, hvor man hovedsageligt behandlede klienter, med tunge diagnoser.

Nu til dags er terapi blevet mere alment. Det er ikke atypisk at søge til en psykoterapeut, for at komme igennem personlige kriser, eller søge terapi med henblik på personligudvikling.


Når jeg møder klienter, der spørger om deres problem er seriøst nok til, at de må starte i terapi, plejer jeg at spørger om de gerne vil have hjælp og støtte. Hvis der det er et behov, er det et godt og sundt grundlag til at starte i et terapiforløb

Individuel psykoterapi

I individuel terapi er der mulighed for, at lave et personligt arbejde, hvor du får set nogle af de personlige udfordringer som spænder ben for, at du lever det liv du gerne vil. For at lave et personligt arbejde er det nødvendigt at se indad, og til tider forholde dig til sider af dig selv, som du ikke bryder dig om. Det er en rejse indad, som fører til selvindsigt og dybere forståelse af hvordan dit hoved er skruet sammen.


Individuel terapi kan blandt andet bruges til at behandle depression, angst, stress, vrede problemer, selvhad og meget mere. En hovedregel er at hvis det foregår i din psyke, så vil individuel psykoterapi højst sandsyndeligt være gavnligt for dig.


Parterapi i Odense


Parterapi er for par som ønsker at få hjælp og støtte til at se på forholdet. I parterapi er der især fokus på den gode kommunikation, så man derigennem undgår de misforståelse, som ofte fører til at forholdet kører skævt. Den gode kommunikation opbygges ved, at jeg som terapeut, støtter jer i, at begge får plads og bliver hørt.


Parterapi kan blandt andet bruges til at få hjælp til at træffe svære valg, få hjælp til bedre kommunikation, opbygning af tillid og vigtigst af alt, skabe et rum, hvor der er mulighed for at få talt de svære ting igennem.

TRE behandling


TRE står for Tension and Trauma Releasing Exercises, eller på dansk Traume- stress forløsende øvelser. TRE er en metode som er udviklet til, at arbejde med traumer og stress uden at det er nødvendigt at have dialog, eller at dykke ned i de store følelser. Metoden består af en række øvelser, som sætter kroppens naturlige rystelser i gang. Rystelserne gør, at kroppen får en ventil for ophobet stress og spændinger.


Metoden er især kendt for sin stærke effekt overfor patienter der er behandlings resistente med PTSD, og er i de senere år blevet en anerkendt metode til at mindske smerte og negativ udvikling hos sklerosepatienter i Danmark.


Når først øvelserne er lært, er det muligt at lave dem derhjemme på egen hånd. Det er man typisk klar til efter 2-3 sessioner.