Baggrund

Dramatrekanten blev fremsat af psykiateren Stephen B. Karpman, der efter at have observeret fangers dynamik i fængsel, kom med en teori om hvilken rollefordeling man typisk vil indgå i relation med andre mennesker, i konfliktfyldte forhold. Rollefordelingen indebærer 3 roller, henholdsvis offer, redder og krænker.

Som modspil til dramatrekanten har forfatter og coach David Emerald fremlagt en positiv udgave af dramatrekanten ved navn TED (The Empowerment Dynamic), som viser hvordan samme dynamik kan se ud under forhold der ikke er konfliktfyldte. I modsætning til dramatrekanten understøtter TED positiv forandring. Her er de 3 roller henholdsvis skaber, coach og udfordrer.

Herunder kan du læse om dramatrekanten og hvordan man ved hjælp af TED kan ændre dynamikken.

Illustration af dramatrekanten
Illustration af dramatrekanten

De 3 roller i dramatrekanten

Krænker:

Krænkeren kendetegnes ved at han opnår værdi og respekt ved at dominere andre. Krænkeren har et behov for forandring, men er bange for at miste sig selv og sin autoritet i forløbet, derfor prøver krænkeren at trumfe sit syn igennem ved at give andre den fulde skyld, så der ikke opstår et kompromis.

Krænkeren siger ofte – ”det er din skyld”, ”jeg har ret, og det har du ikke”, ”du skal…”, ”du må ikke… ”

Offer:

Offeret kendetegnes ved, at h*n ikke tager ansvar for sig selv. Eksempelvis giver offeret ofte andre skylden, for at undgå at tage ansvar. Det er nogle eller noget andet, der har skylden og ansvaret for deres situation – det kan enten være “systemet”, en anden person eller noget helt tredje, som er “imod” dem.

Et eksempel kan være hvis “offeret” går over for rødt og får en bøde – da er det enten politiet der er efter dem (“systemet”), eller også er de uheldige (livet er efter dem), eller det kan være personligt (betjenten er efter dem).

Et offer vil ofte siger ting som – ”hvorfor skal det altid være mig”, ”det er ikke min skyld”, ”jeg kan ikke finde ud af det” og så videre.

Redder:

En redder er kendetegnet ved, at de føler sig forpligtet til at redde andre. Redderen ender derfor ofte med at overtage ansvaret for offeret. Redderen vil typisk tage offerets parti og bekræfter offeret i sit negative mønster, ved at give dem ret.

Det kan komme til udtryk ved, at redderen behandler andre som børn der ikke kan klare sig selv. Derved positionerer redderen sig også som værende overlegen i forhold til offeret og krænkeren.

Redder siger ofte – ”hvor er det synd for dig”, ”jeg skal nok…. ”, ”det har du ret i”

Vejen ind i dramatrekanten

Dramatrekanten opstår i en gruppe. Så snart der er en som påtager sig en af de 3 roller, vil det udløse en kædereaktion, hvor andre mennesker for tildelt de 2 andre roller som er inde for trekanten.

Fx Hvis jeg påtager mig en rolle som krænker, vil der implicit være en, som jeg anklager (skyldig), og nogle der vil tage den skyldiges parti (hjælpere)

Vejen ud af dramatrekanten

For at standse en dramatrekant, må rolledynamikken brydes. Det kan man gøre ved, at blive bevidst om sin rolle og derefter træde ud af den. Herved afmonterer man også magten fra de andre roller, da dynamikken automatisk brydes. Dramatrekanten er nemlig afhængig af at alle 3 roller interagerer med hinanden.

Helt konkret handler det om at ændre ens indstilling hvis man vil ud af trekanten.

TED - The Empowerment Dynamic illustreret
Illustration af TED – The Empowerment Dynamic illustreret

Slip offerrollen

Hvad du kan gøre for at komme ud af offerrollen

Hvis du er offer skal rollen ændres fra at man frasiger sig ansvar til man påtager sig ansvar. Med andre ord skal du slippe tankerne om hvor synd det er for dig, og fokusere på hvad du har brug for, og hvad der skal gøres for du kan få det.

I TED trekanten – den positive dramatrekant, kalder man rolleændringen fra at være offer til at blive skaber.

Eksempel på offer:

”Det er så synd for mig, min kæreste hun lytter aldrig til mig, og taler hele tiden over mig!”

Eksempel på skaber:

”Det er svært for mig at trænge igennem til min kæreste hvilket går mig på, jeg bliver nødt til at snakke med hende om det og melde klart ud så hun ved jeg ikke bryder mig om det”

Slip redder rollen

Hvad du kan gøre for at komme ud af redder rollen

Hvis du er redder – så skal du lave en rolleændring fra at ville redde din næste til at du behandler andre som voksne der kan stå op for sig selv. Hvis de ønsker at få hjælp, så støt dem konstruktivt i at stå op for sig selv i stedet for at overtage ansvaret.

I TED trekanten – den positive dramatrekant, kalder man rolleændringen fra at være redder til at blive coach.

Eksempel på redder:

”Det er godt nok synd for dig at din kæreste ikke lytter til dig, lad mig tage en snak med hende så hun forstår det ikke er ok”

Eksempel på støtter/coach:

”Så din kæreste lytter ikke til dig, jeg er sikker på du nok skal finde ud af det!, hvad tror du at du kan gøre for at din kæreste vil lytte til dig?”

Slip krænker rollen

Hvad du kan gøre for at komme ud af krænker rollen

Hvis du er krænker så skal du lave en rolleændring fra at fordømme andre, til at holde dig på egen boldbane, og udtrykke dine frustrationer derfra. Hvis der er noget ved den anden som du ikke bryder dig om, og har et ønske om at udpege det, så udfordre deres syn, men uden at være fordømmende.

I TED trekanten – den positive dramatrekant, kalder man rolleændringen fra at være krænker til at blive udfordrer. – udfordrer ses som at være præcis og klar i spyttet, uden at fordømme unødigt.

Eksempel på krænker:

”Hold kæft hvor du hele tiden snakker, du kan jo slet ikke styre dig. Du er sku ikke til at holde ud at være sammen med når du bare blive ved og ved”

Eksempel på udfordrer:

”Jeg kan ikke overskue at høre hvad du har at sige lige nu, timingen er dårlig for mig. Jeg tror det vil spare os begge for en masse frustration hvis du spørge mig om det er et godt tidspunkt, før du indleder en større samtale”

Psykoterapeut i Odense

Psykoterapeut Sofus Markus
Overgade 14, 2 th., 5000 Odense C

Telefon: 40 27 59 51
Mail: sofus@markus.dk