Generelt om følelser


Følelser bliver brugt som et slags kompas, når man skal navigere rundt i verdenen. Der er helt grundlæggende 2 indre fornemmelser, man kan bruge når man skal navigere rundt i livet. Fornemmelsen af at noget er godt for en, og noget er dårligt for en.


Man ser typisk, når der er en manglende kontakt til ens følelsesliv, at der opleves en mangel på mening og retning i livet - typisk i form af depression.


Følelser manifesterer sig på 3 forskellige planer. Følelser i kroppen (fysisk), følelser i tankerne (mentalt), og følelser i form af impulser (handling). Tilsammen giver det en sindsstemning af at være i eller med følelsen.


Der findes mange forskellige opdelinger følelser, nogle modeller har flere følelser end andre.  I en udvidet model ville depression, overraskelse, jalousi fx også indgå.


Denne liste er ikke komplet, og bør derfor kun bruges vejledende. Forhåbentligt vil den hjælp dig med at danne et overblik over hvordan følelser i kroppen opleves.

Kærlighed


Kærlighed er en følelse af tryghed og samhørighed. Det er ofte en grundstemning, man kan komme i når man giver sig hen.  


Forskellige navne for kærlighed:

Elske, nærvær, samhørighed, forbindelse, tryghed, taknemmelighed, medfølelse.


Hvordan føles kærlighed:

Udvidet fornemmelse i brystet, varme, udvidet pupiller, let/flydende fornemmelse i kroppen.


Hvad trigger kærlighed:

Taknemmelighed, medfølelse, forståelse, fordybelse, tætte relationer, tiltrækning, hengivenhed.

Impuls:
Lyst til at nyde nærvær, engagere sig, røre, mærke, se i øjne, dele ud af sig selv.


Sund respons på kærlighed:
Nyde det, udvise taknemmelighed, dele ud af sig selv.Usund reaktion:
Klingende, trække sig, blande det sammen med seksuelle følelser, skepsis.Vrede


Vrede er en grundfølelse, der typisk opstår i en, når noget føles uret. Vrede involverer mobiliseringen af energi, og et kraftigt ønske om at udlede energien i retning af den der har gjort uret.


Forskellige navne for vrede:
Irritation, frustration, aggression, surhed, had.


Følelsen af vrede i kroppen:

Vrede kan opleves som en eksplosiv kraftig energi, hvor musklerne bliver spændt. Andre gange opleves vrede mere fattet i en rolig krop, i form af en indre styrke og klarhed.


Hoved, kæbe, nakke, skuldre, arme, hænder, ben, bryst, varme i mave, Hurtigt hjerteslag, Forøget kropsvarme, varm i ansigtet og rødme.

 

Hvad trigger en vredereaktion:
Overskridelse af grænser - uretmæssig indtrængen,
krænkelse, urimelighed

Impuls:
lange ud, vinde, besejre, opnå retfærdighed.

En oplevelse af et pres der bygges op indvendigt ledsaget af en impuls til at bevæge sig fremad mod det der gør dig vred.

 

Sund respons:
Sætte grænser, selvbeskyttelse, genetablerer tillid, komme i øjenhøjde, at mærke sin autoritet og kraft, føle sig stærk, klarhed i kommunikation, flytte sig fra situationen.


Usund respons:
Gøre sig selv til et offer, miste sig selv i vrede, udøve farlige impulser, rette vreden mod sig selv, rette vreden mod den forkerte.

Sorg


Sorg er en følelse som opstår når man mister nogen, eller noget man holder af. Sorg og kærlighed går som regel hånd i hånd. Eftersom kærlighed vidner om betydning, kommer der en tilsvarende sorg, når man slipper noget af betydning.

Forskellige navne for sorg:
Ked af det, grædefærdig, mut, trist, nede.

 

Hvordan føles sorg:
Sorg og gråd manifesterer sig ofte som en kølig fornemmelse i kroppen.

Hals, hjerte og brystregion. Øjenlåg bliver tunge, fugtige eller våde øjne, lille ømhed i halsen, tung fornemmelse i brystet, skuldrene hænger. Tab af energi.

Trigger:
Tab af person, genstand, sted, mulighed, relation, mental tilstand.

Impuls:
Benægtelse, protest, gråd, fortvivlelse, stilhed.

Sund respons:
Erkende tabet, mærke længslerne, skabe forbindelse, give tid, være med sorgen.


Usund respons:
Isolere sig, søge til misbrug, tilbagehold af følelser, benægtelse.

Glæde


Glæde er en oplevelse af lethed, forløsning, invitation til leg og samvær.

Forskellige navne for glæde:

Optur, positiv, optimistisk, engagement, entusiasme.


Hvordan føles det at være glad:
Smil, åbne øjne, en udvidende følelse i brystet, generel følelse af lethed, varm følelse indvendigt, forøget energi, en oplevelse af entusiasme og parathed til at engagere sig

 

Hvad udløser glæde:
Når man er stolt, leger, driller, kilder, følger sine impulser, får behov opfyldt, anerkendelse.

Impuls når man er glad:
Lege, nyde, tage imod og give, tænke positive tanker


Sund respons:
Medfølelse, barmhjertighed og reparation


Usund reaktion:
Selvbebrejdelser, selvdestruktivitet, modstand, skyld/skam ”jeg fortjener det ikke”, underkendelse, holde inde, manisk adfærd.

Seksuelle følelser


Seksuelle følelser er meget grundlæggende, da de er afgørende for at vi formere os som art. Der er ofte stor variation individ imellem på hvor dominerende den seksuelle drift er.

Forskellige navne for seksuelle følelser:
Drift, libido, mojo, lyst, liderlighed


Kropsligt oplevelse af opstemthed:
Kønsdele - rejsning/udvidet skamlæber, fugt, sitren i kroppen, åbent stemmebånd – lyde og stønnen.


Trigger:
Tiltrækning/begær

Impuls:
Seksuel tilfredsstillelse, mærke, røre, kærtegne, dele

fantasier


Sund respons:
Tilfredsstillelse indenfor rammerne af en sikker relation.


Usund reaktion:
Sex som dækfølelse – ofte for at blive bekræftet.
Afhængighed, overskrider egne grænser, overskrider andres grænser, undertrykke.

Afsky


Afsky er en følelse af at noget vi ikke bryder os om er kommet for tæt på. Det medfører ofte en impuls og et ønske om at komme af med eller væk fra det der giver afsky. Væmmelse har evolutionært sikret os imod at indtage, og være i kontakt med skadelige ting som fx fordærvet mad, afføring, sygdom m.m.


Afsky opstår typisk også i en når man overskrider/får overskredet ens grænser rent fysisk fx i forbindelse med voldtægt, ulækre fantasier og tilnærmelser m.m.

Forskellige navne for afsky:
Væmmelse, ulækkert, klamt, modvilje,


Hvordan føles afsky:
Sammenknebne øjne, rynket næse, halsen trækker sammen, overlæbe aktiveres i hjørnerne, kvalme, stres i krop, rystelser, kuldegysninger, udrakt tunge, maven snøre sig sammen


Trigger:
Når noget er imod en vilje, overskridelse af grænser, stank, ulækre billeder, ukendt stærk smag, genstande der virker klistret, det ukendte, umoralske handlinger, fantasi der løber afsted.

Impuls:
Kaste op, komme væk, gøre rent, vaske sig.


Sund respons:
Sætte grænser, god hygiejne, refleksion, reflekteret og kontrolleret konfrontation.


Usund reaktion:
Overproportioneret respons, kompensering, ureflekteret konfrontation, bemægtigelse, selv bebrejdelse, skam.

Fredfyldthed 


Fredfyldthed er en fornemmelse af indre ro og rummelighed. Fred stammer fra en accept af, at man er hvor man er.

Forskellige navne for fredfyldthed:
Konfliktfri, ro, afslappet, afstresset, ubekymret.


Hvordan føles fredfyldthed?
Rolige muskler, dyb vejrtrækning.

 

Trigger:
Accept, overgivelse

Impuls:
Tage indtryk ind, holde sig fattet, bevæge sig langsomt.


Sund respons:
At hvile i det, udvise overskud.


Usund reaktion:
Undgå at tage stilling til omgivelser, isolation, indifferent.

Skyldfølelse


Skyldfølelsen handler om at reparere på en relation. Skyldfølelsen dukker op når man har gjort nogen uret. Skyldfølelse er en sund, adaptiv følelse som fremmer social udvikling og forståelse.

Hvor skam i relation til en selv, er skyld i relation til andre.


Skyldfølelse og empati hænger sammen.

Forskellige navne for skyld:
Fortrydelse, dårlig samvittighed,


Hvordan føles skyldfølelse:
Skyldfølelsen er en meget ubehagelig kropslig oplevelse der sidder i brystet primært.
Når den er stærk er det en oplevelse a la næsten uudholdelig


Trigger:
Skyldfølelse kommer når jeg gør andre ondt, Skyldfølelse er når jeg gør noget forkert i forhold til andre

Impuls:
At rode bod.


Sund respons:
Medfølelse, barmhjertighed og reparation


Usund reaktion:
Selvbebrejdelser, selvdestruktivitet, selvstraffende, tilpasning ude af proportion, tilbagetrækning, fortrængning.

Skamfølelse 


Skam er en følelse af at gøre noget forkert, selv om det ikke nødvendigvis er det.

Igennem skamfølelsen ser man sig selv i et negativt lys, som noget der ikke burde være der, derfor er skammen ofte ledsaget af et ønske om ikke at blive opdaget eller set.


Hvor skyld er i relation til andre, er skam i relation til en selv.

Forskellige navne for skamfølelser:
Flov, mindreværd, pinlig, usikker,


Hvordan føles skamfølelse:
Trækker sig sammen over brystet, tunge skuldre, nedhængt hoved, nervøsitet, undgåelse af øjenkontakt, lav stemme


Trigger:
Opdraget under sociale rammer, som er i modstrid med ens indre – fx sex forkert, på trods af at den seksuelle drift er en del af en. Oplevelse af sider i en, som man ikke bryder sig om. Handlinger som udfordrer ens sociale omgangskreds livssyn.

Impuls:
At gemme skammen væk så ingen opdager den.


Sund respons:
Åbenhed omkring sin skam.


Usund reaktion:
At gemme sig væk, at reagere på den, lad skammen definere sine handlinger.

Angst


Angst er en dækfølelse, som opstår, når man er bange for noget i sig selv. Typisk opstår angsten når der er nogle følelser i en som man ikke vil kendes ved, eller ved hvordan man skal håndtere. Angst opstår også ved tanken om det ukendte.


Der er forskel på frygt og angst. Angst handler om at være bange for noget i sig selv, hvor frygt handler om at være bange for noget udefrakommende.

Forskellige navne for angst:
Ængstelig,


Hvordan føles angst?

Angstsymptomer, kan som grundregel manifestere sig på uttalige måder -  Urolig energi i kroppen, tør mund og øjne, forstørret eller mindsket pupiller, sved, kolde og svedige hænder og fødder, hjertebanken, forhøjet blodtryk, fordøjelsesproblemer, rysten/skælven, varme hænder, stemmebånd knækker, klump i halsen/maven/brystet m.m., forstoppelse, savlen, tissetræng, svimmelhed, omtåget, følelsesløs, nedsat hjertebanken/blodtryk/respiration, kvalme, mavesyre, opkast, diarre, luft i mave.


Hvad trigger angst:
Modstand mod at acceptere/hengive sig. Tidligere oplevelser. Når der er følelser i en som man ikke vil kendes ved, fantasi og forestillinger, uhensigtsmæssig refleksion, stress, manglende orientering, det ukendte, psykose.

Impuls:
Undgåelse, gemme sig, flugt, bemægtigelse.


Sund håndtering af angst:
Få kontakt til underlæggende følelser, snakke om det, se det i øjne/konfrontation, søge støtte, acceptere, gå ture, meditere, have medfølelse og forståelse til sig selv.


Usund håndtering:
Undgåelse, benægtelse, ignorering, kompensation, dulme med stoffer, katastrofetænkning, isolation, opbygning af frustration/modstand, overfladiskhed/facade. Tryghedsskabende handlinger, som er irrationelle.

Frygt


Frygt er en reaktion på reel udefrakommende fare. Frygt aktiverer kroppen og gør at man reagerer impulsivt, fra et helt grundlæggende sted i reptilhjernen.


Frygt er anderledes end angst, hvor angst handler om at være bange for noget i sig selv, handler frygt om at være bange for noget udefrakommende.

Forskellige navne for frygt:
Bange, panik


Hvordan føles frygt?
Parathed, fuld aktivering af kroppen, hurtige instinktive bevægelser, tynd mave, udspillet øjne.


Trigger:
Udefra fare – truende dyr, farligt dyr, truende menneskelig adfærd, naturkatastrofe, højde, fald, påkørsel.

Impuls:
Angrib, flygt, frys.


Sund respons:

Angribe, flygte


Usund reaktion:
Frys, tilbagehold af følelser, tilbagehold af rystelser

Stress
Stress er en oplevelse af at kroppen bliver aktiveret, og kommer ind i en tilstand af parathed.

Stress, angst og frygt hænger sammen, da stress bliver udløst for at håndtere farlige og udfordrende situationer.

Forskellige navne for stress:
Overgearet, hyper,


Hvordan føles stress?

Manglende koncentration, ingen humor, irritabel, tænker hurtigt, snæversynet.


Kropsligt oplevelse af stress:
Aktivering af kroppen, hjertebanken, hurtig vejrtrækning, trækker vejret i brystet, overgearet, hurtige tanker, mavesmerter, nedsat potens, udslæt, urolig, kroniske symptomer blusser op, ændret fordøjelse, muskelspændinger i nakke og skulder, sammenbidt kæbe.


Hvad trigger stress:
Ubalance mellem ressourcer og krav, uenigheder, forventninger, psykisk/fysisk belastning, ønske om kontrol, ansvar.

Impuls:
handle, skynde sig, Sætte flere ting i gang end man kan nå at udføre, indtage opkvikkende ting, bekymre sig, overtænke.


Sund respons:
Fjerne ansvar, bede om hjælp, fysisk aktivitet, sige fra, komme væk fra situationen, reflektere over oversagen, langsomme bevægelser, trække vejret dybt.


Usund håndtering af stress:
Påtage sig det fulde ansvar, sætte flere ting i gang end man kan nå at udføre, negligering, glemme at spise, undgå at holde pauser, ikke at sove, stå alene, spise sukker, tage opkvikkende midler, drikke kaffe.

Depression


Depression er en oplevelse af en konstant tristhed, som er vedvarende og ikke påvirkes af ydre forhold.


Depression kan opleves som en manglende fornemmelse af følelser (følelsestomhed), eller en konstant oplevelse af følelser, man helst vil være foruden. Ligegyldigt hvordan depressionen kommer til udtryk, er der en grundlæggende fornemmelse af ikke at kunne overskue tilværelsen, og dagligdagens krav – ofte ledsaget af en fornemmelse af at være en belastning for sine omgivelse.


For nogle kommer depression i form af et overaktivt hoved, hvor der er mange tanker og fantasier, mens det for andre opleves som en tomhed, udmattelse og mental tunghed.

Depression, stress og angst hænger ofte sammen.

Hvordan føles depression?
Nedtrykthed, koncentrationsbesvær, negative tanker, doven, ugidelighed, nedsat selvværd/selvtillid, selvbebrejdelser, tanker om død og selvmord, voldelige tanker.


Kropsligt oplevelse af depression:
Søvnbesvær, ændret appetit, nedsat sexlyst, træthed i kroppen, slap i muskler, hovedpine, brystsmerter, nakke smerter, rygsmerter, mavesmerter. 


Hvad trigger depression:
Angst, stress, udbrændthed, manglende accept, tab, ubearbejdet sorg, ubalance i hjerne, genetik

Impuls:
Lukke sig inde, selvbebrejdelse, selvmord, voldelig og destruktiv tanker/impulser, selvdestruktiv adfærd, misbrug, lytte og reagere på tanker.


Sund respons:
Tale med venner, medfølelse og selvanerkendelse, accept af tilstand, opsøg læge/terapeut/psykolog, spis sundt, lav motion, sæt tid af til at sove nok, mærke og acceptere følelser, forholde sig kritisk til egne tanker.


Usund reaktion:
Selvbebrejdelse, selvhad, isolering, facade, flugt, misbrug, selvskade, forholde sig ukritisk til negative tanker.

Jalousi


Jalousi er en grundlæggende en angst for at miste relationer. Jalousi føre ofte til en stærk fiksering, hvor man vil begynde at lede efter og se tegn som bekræfte ens mistanke. Jalousi er en meget stærk følelse, som er svær at slippe, og kan føre til desperate handlinger, hvor nogle af de værste er paranoia, jalousidrab og stalking.


Når man bliver jaloux, er det en normal impuls at holde den for sig selv. Det giver mulighed for at fantasien tager over, hvilket kan føre til en eskalering af følelsen. Derfor er det vigtigt at få input fra partner, og venner.


Jalousi hænger sammen med tilknytning, angst, usikkerhed, selvværd og selvtillid.Hvordan føles jalousi:
fiksering, desperation, tankemylder, behov for handling, forsvinder ind i sig selv, fantasier om utroskab/manipulation/hemmeligheder/bedrag, fantasier om den andens lyster og behov, ser tegn som bekræfter ens jalousi.


Kropsligt oplevelse af jalousi:
Urolighed, stress, holde vejret, træthed, dvaskhed, vrede i krop, rastløshed.


Hvad trigger jalousi:
Usikker barndom, ser tegn, afhængig af partner, frygt for at miste, afvisende adfærd

Impuls:
Finde ind til sandheden, gå til angreb, flygte, overvåge, kontrol.


Sund håndtering af jalousi:
Vise sin sårbarhed, sætte grænser, tage ansvar, snakke om det - hurtigt (så det ikke når at køre af sporet), ærlighed


Sund respons for pårørende:
bekræfte kærligheden til partner, klarhed og ærlighed, lytte forstå og acceptere


Usund reaktion:
holde det hemmeligt, tro på tanker, handle i hemmelighed, please, manipulere, kontrol.

Generthed


Generthed er en form for social forbi. Generthed opstår typisk i nye forbindelse med nye situationer eller uvante mennesker. Generthed er noget man ofte ser hos børn, men er også et normalt karaktertræk hos voksne, hvor det ofte vil komme til udtryk igennem tilbagehold.


Generthed hænger sammen med angst og lavt selvværd.Forskellige navne for genert:
Forsagt, forlegen


Hvordan føles generthed?
Føles sig usikkerhed, har lyst til at gemme sig, tænker uden det føre til handling, fantaserer om hvad der kan ske.


Kropsligt oplevelse af generthed:
Rødmen, sveden, rysten, stammen, klump i halsen, mundtørhed, svimmelhed, holde om (det som er trygt), dreje kroppen væk fra triggerpunktet


Hvad trigger generthed:
Usikkerhed, nye situationer, at blive set,

Impuls:
Avigende, Gemme sig, søge tryghed, holde sig tilbage, kikke væk, undgå at snakke


Sund håndtering af generthed:
Konfronter genertheden, snakke om det, accept, italesættelse, søge støtte.


Sund respons for pårørende:
Vær støttende og udvis forståelse, motiver (du kan godt), fortælle at det er ok.


Usund reaktion:
Undgår konfrontationer, selvbebrejdelse, lade det diktere ens adfærd,